گیربکس های ۹۰ درجه

.

کمپانی SPG کره جنوبی یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های تولید کننده الکترو موتور به ویژه در زمینه ساخت الکترو موتور صنعتی با سایز کوچک می باشد. این موتور های در اکثر کاربردهای صنعتی ، اداری و خانگی مورد استفاده قرار می گیرند و تولیدات این شرکت به دلیل کیفیت برتر، تنوع فراوان، عمر زیاد ، ساختار ساده و قابل اعتماد و کارآمد ، دقت بالا و نویز پایین و راندمان بالا در محصولات شرکت های بزرگی مانند LG ، SAMSUNG ، HYUNDAI ، HAIER ، BOSCH بکار گرفته می شود .

گیربکس

.مشخصات گیربکس های  90 درجه عبارت است از:
*نسبت تبدیل متنوع از 3 تا 180
*در دو سایز 80 و 90 میلی متر
*کارکرد طولانی
*قابلیت ترکیب با گیربکس واسط برای نسبت بیشتر از 180
*ویژگی متمایز این گیربکس ها توان های مختلف آن و تنوع در شفت آنها (Hollow Shaft / Ket Type) می باشد.

.

.

Title
گیربکس 90 درجه می 19, 2020

  توضیحات

  شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروش گیربکس ۹۰ درجه و گیربکس شفت مستقیم spg نموده..گیربکس ۹۰ درجه spgبرای توان های ۲۵ الی ۹۰ وات میتوانند مورد استفاده قرار گیرند,و همچنین گیربکس ۹۰ درجه در دو سایز ۹۰mm و ۸۰mm موجود هستند.

         برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.       

  مشخصات گیربکس ۹۰ درجه مطابق جدول زیر است:

  گیربکس ۹۰ درجه (Right Angle)

  مدل 

  (mm)سایز

  نسبت گیربکس

  نوع شفت

  (W)توان

  (قیمت(ريال

  ۱

  SC8KA3 ۸۰ ۳ key Type ۲۵ ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰

  ۲ 

  SC8KA6 ۸۰ ۶ key Type ۲۵ ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰

  ۳ 

  SC8KA9 ۸۰ ۹ key Type ۲۵ ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰

  ۴ 

  SC8KA18 ۸۰ ۱۸ key Type ۲۵ ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰

  ۵ 

  SC8KA30 ۸۰ ۳۰ key Type ۲۵ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

  ۶ 

  SC8KA50 ۸۰ ۵۰ key Type ۲۵ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

  ۷ 

  SC8KA60 ۸۰ ۶۰ key Type ۲۵ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

  ۸ 

  SC8KA75 ۸۰ ۷۵ key Type ۲۵ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

  ۹ 

  SC8KA90 ۸۰ ۹۰ key Type ۲۵ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

  ۱۰ 

  SC8KA150 ۸۰ ۱۵۰ key Type ۲۵ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

  ۱۱ 

  SC8KA180 ۸۰ ۱۸۰ key Type ۲۵ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

  ۱۲ 

  SC8HA3 ۸۰ ۳ Hollow Shaft ۲۵ ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰

  ۱۳ 

  SC8HA5 ۸۰ ۵ Hollow Shaft ۲۵ ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰

  ۱۴ 

  SC8HA6 ۸۰ ۶ Hollow Shaft ۲۵ ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰

  ۱۵ 

  SC8HA9 ۸۰ ۹ Hollow Shaft ۲۵ ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰

  ۱۶ 

  SC8HA15 ۸۰ ۱۵ Hollow Shaft ۲۵ ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰

  ۱۷ 

  SC8HA18 ۸۰ ۱۸ Hollow Shaft ۲۵ ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰

  ۱۸ 

  SC8HA30 ۸۰ ۳۰ Hollow Shaft ۲۵ ۱۷٫۵۴۰٫۰۰۰

  ۱۹ 

  SC8HA50 ۸۰ ۵۰ Hollow Shaft ۲۵ ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰

  ۲۰ 

  SC8HA60 ۸۰ ۶۰ Hollow Shaft ۲۵ ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰

  ۲۱ 

  SC8HA90 ۸۰ ۹۰  Hollow Shaft ۲۵ ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰

  ۲۲ 

  SC8HA120 ۸۰ ۱۲۰ Hollow Shaft ۲۵ ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰

  ۲۳ 

  SC8HA150 ۸۰ ۱۵۰  Hollow Shaft ۲۵ ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰  

  ۲۴ 

  SC8HA180 ۸۰ ۱۸۰ Hollow Shaft ۲۵ ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰

  ۲۵ 

  SC9KB3 ۹۰ ۳ key Type ۴۰ ۲۲٫۳۲۰٫۰۰۰

  ۲۶ 

  SC9KB6 ۹۰ ۶ key Type ۴۰ ۲۲٫۳۲۰٫۰۰۰  

  ۲۷ 

  SC9KB9 ۹۰ ۹ key Type ۴۰ ۲۲٫۳۲۰٫۰۰۰  

  ۲۸ 

  SC9KB18 ۹۰ ۱۸ key Type ۴۰ ۲۲٫۳۲۰٫۰۰۰  

  ۲۹ 

  SC9KB30 ۹۰ ۳۰ key Type ۴۰ ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰  

  ۳۰ 

  SC9KB50 ۹۰ ۵۰ key Type ۴۰ ۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰  

  ۳۱ 

  SC9KB60 ۹۰ ۶۰ key Type ۴۰ ۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰

  ۳۲ 

  SC9KB75 ۹۰ ۷۵ key Type ۴۰ ۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰

  ۳۳ 

  SC9KB90 ۹۰ ۹۰ key Type ۴۰ ۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰

  ۳۴ 

  SC9KB150 ۹۰ ۱۵۰  key Type ۴۰ ۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰

  ۳۵ 

  SC9KB180 ۹۰ ۱۸۰  key Type ۴۰ ۲۶٫۶۵۰٫۰۰۰ 

  ۳۶ 

  SC9HB3  ۹۰ ۳  Hollow Shaft ۴۰ ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰

  ۳۷ 

  SC9HB5 ۹۰ ۵  Hollow Shaft ۴۰ ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰

  ۳۸ 

  SC9HB6 ۹۰ ۶  Hollow Shaft ۴۰ ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰

  ۳۹ 

  SC9HB9 ۹۰ ۹  Hollow Shaft ۴۰ ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰

  ۴۰ 

  SC9HB15 ۹۰ ۱۵  Hollow Shaft ۴۰ ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰

  ۴۱ 

  SC9HB18 ۹۰ ۱۸  Hollow Shaft ۴۰ ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰

  ۴۲ 

  SC9HB30 ۹۰ ۳۰  Hollow Shaft ۴۰ ۲۷٫۶۸۰٫۰۰۰ 

  ۴۳ 

  SC9HB50 ۹۰ ۵۰  Hollow Shaft ۴۰ ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰

  ۴۴ 

  SC9HB60 ۹۰ ۶۰  Hollow Shaft ۴۰ ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰

  ۴۵ 

  SC9HB90 ۹۰ ۹۰  Hollow Shaft ۴۰ ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰

  ۴۶ 

  SC9HB120 ۹۰ ۱۲۰  Hollow Shaft ۴۰ ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰

  ۴۷ 

  SC9HB150 ۹۰ ۱۵۰  Hollow Shaft ۴۰ ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰

  ۴۸ 

  SC9HB180 ۹۰ ۱۸۰  Hollow Shaft ۴۰ ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰

  ۴۹ 

  SC9KC3  ۹۰ ۳ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۵۰ 

  SC9KC6 ۹۰ ۶ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۵۱ 

  SC9KC9 ۹۰ ۹ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۵۲ 

  SC9KC18 ۹۰ ۱۸ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۵۳ 

  SC9KC30 ۹۰ ۳۰ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۵۴ 

  SC9KC50 ۹۰ ۵۰ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۶٫۸۲۰٫۰۰۰

  ۵۵ 

  SC9KC60 ۹۰ ۶۰ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۶٫۸۲۰٫۰۰۰

  ۵۶ 

  SC9KC75 ۹۰ ۷۵ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۶٫۸۲۰٫۰۰۰

  ۵۷ 

  SC9KC90  ۹۰ ۹۰ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۶٫۸۲۰٫۰۰۰

  ۵۸ 

  SC9KC150  ۹۰ ۱۵۰ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۶٫۸۲۰٫۰۰۰

  ۵۹ 

  SC9KC180  ۹۰ ۱۸۰ key Type ۶۰∼۹۰  ۳۶٫۸۲۰٫۰۰۰

  ۶۰ 

  SC9HC3  ۹۰ ۳ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

  ۶۱ 

  SC9HC5 ۹۰ ۵ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

  ۶۲ 

  SC9HC6 ۹۰ ۶ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

  ۶۳ 

  SC9HC9 ۹۰ ۹ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

  ۶۴ 

  SC9HC15 ۹۰ ۱۵ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

  ۶۵ 

  SC9HC18 ۹۰ ۱۸ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

  ۶۶ 

  SC9HC30 ۹۰ ۳۰ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰

  ۶۷ 

  SC9HC50 ۹۰ ۵۰ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰

  ۶۸ 

  SC9HC60 ۹۰ ۶۰ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰

  ۶۹ 

  SC9HC90 ۹۰ ۹۰ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰

  ۷۰ 

  SC9HC120 ۹۰ ۱۲۰ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰

  ۷۱ 

  SC9HC150 ۹۰ ۱۵۰ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰

  ۷۲ 

  SC9HC180 ۹۰ ۱۸۰ Hollow Shaft ۶۰∼۹۰  ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰

  اطلاعات بیشتر

  مدل

  گیربکس 90 درجه

  سایز گیربکس

  از 80mm تا 90mm

  نسبت گیربکس

  بستگی به سایزهای متفاوت رنج گیربکس های متناسب هم در حدود بازه 3 الی 180 میباشد.

  برند

  SPG Motors

  کشور سازنده

  کره جنوبی

  گارانتی گیربکس

  یک سال

  نقد و بررسی‌ها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیربکس های ۹۰ درجه”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *