الکتروموتور cima پایه دار

.

شرکت واپایش ، مفتخر است که نمایندگی محصولات الکتروموتور های تکفاز و سه فاز CIMA ایتالیا را که امروزه با ساخت بیش از 2000 عدد الکتروموتور در روز یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده این محصولات است را دارد. تمامی الکتروموتورها با کلاس عایقی F یا H و درجه حفاظتی IP55 و مطابق با استاندارد IEC60047 , IEC60032 و دارای تائیدیه ISO9001 : 2008 تولید می گردند. از نظر ابعاد (فریم) الکتروموتورها، این شرکت مطابق با استاندارد IEC از سایز 71 تا 200 وارد شده است.

محصولات CIMA با کیفیت ساخت بالا و از نظر مصرف انرژی راندمان عالی دارند،  که الکتروموتورهای CIMA ایتالیا از دیگر رقبا خود متمایز می سازد.

مشخصات کلی الکتروموتور پایه دار

دو مدل 2 قطبی و 4 قطبی و در دو مد کاری تکفاز و سه فاز

.

Title
CIMA فوریه 13, 2018

  توضیحات

         برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.       

  شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروش موتور spg وcima نموده است.

  مشخصات الکتروموتور پایه دار مطابق جدول زیر است:

  الکتروموتور پایه دار(B3)

  شما میتوانید دیتاشیت مربوط به الکتروموتور پایه دار را درسمت چپ دانلود نمائید

   

  ردیف ولتاژ KW HP RPM Frame (قیمت(ريال
   ۱ ۱∅ , ۲۳۰v ۰٫۲۵ ۰٫۳۵ ۱۵۰۰ ۷۱ ۹٫۲۸۰٫۰۰۰
  ۲ ۱∅ , ۲۳۰v  ۰٫۳۷ ۰٫۵   ۱۵۰۰ ۷۱ ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰
  ۳  ۱∅ , ۲۳۰v ۰٫۵۵  ۰٫۷۵   ۱۵۰۰ ۸۰  ۱۳٫۱۷۰٫۰۰۰ 
  ۴  ۱∅ , ۲۳۰v ۰٫۷۵  ۱   ۱۵۰۰ ۸۰  ۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ 
  ۵  ۱∅ , ۲۳۰v ۱٫۱  ۱٫۵   ۱۵۰۰ ۹۰S  ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ 
  ۶  ۱∅ , ۲۳۰v ۱٫۵  ۲  ۱۵۰۰  ۹۰L  ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ 
  ۷  ۱∅ , ۲۳۰v ۲٫۲  ۳  ۱۵۰۰  ۱۰۰  ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ 
  ۸  ۱∅ , ۲۳۰v ۳  ۴  ۱۵۰۰  ۱۱۲  ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ 
  ۹  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۰٫۲۵  ۰٫۳۵  ۱۵۰۰  ۷۱  ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ 
  ۱۰ ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v  ۰٫۳۷  ۰٫۵  ۱۵۰۰  ۷۱  ۸٫۹۱۰٫۰۰۰ 
  ۱۱  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۰٫۵۵  ۰٫۷۵  ۱۵۰۰  ۸۰  ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ 
  ۱۲  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۰٫۷۵ ۱  ۱۵۰۰  ۸۰  ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰
  ۱۳  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v  ۱٫۱ ۱٫۵ ۱۵۰۰ ۸۰ ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۱۴  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۱٫۱  ۱٫۵  ۱۵۰۰  ۹۰s  ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ 
  ۱۵  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۱٫۵ ۲  ۱۵۰۰  ۹۰L ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ 
  ۱۶  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۲٫۲ ۳  ۱۵۰۰  ۱۰۰ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۱۷  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۳ ۴  ۱۵۰۰  ۱۰۰  ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ 
  ۱۸  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۴  ۵٫۵  ۱۵۰۰  ۱۱۲  ۳۲٫۳۴۰٫۰۰۰ 
  ۱۹  ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۵٫۵  ۷٫۵ ۱۵۰۰  ۱۳۲S  ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ 
   ۲۰  ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۷٫۵ ۱۰ ۱۵۰۰ ۱۳۲M  ۵۳٫۹۰۰٫۰۰۰ 
  ۲۱   ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۹٫۲ ۱۲٫۵ ۱۵۰۰ ۱۳۲M  ۶۲٫۴۰۰٫۰۰۰
  ۲۲   ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۱۱  ۱۵  ۱۵۰۰  ۱۳۲M ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰
  ۲۳   ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۱۱  ۱۵  ۱۵۰۰ ۱۶۰M ۱۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰
  ۲۴   ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۱۵  ۲۰ ۱۵۰۰ ۱۶۰L  ۱۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ 
  ۲۵   ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۱۸٫۵  ۲۵ ۱۵۰۰ ۱۸۰M ۱۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰
  ۲۶   ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۲۲  ۳۰ ۱۵۰۰ ۱۸۰M ۲۰۴٫۳۳۰٫۰۰۰ 
  ۲۷   ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v ۳۰  ۴۰  ۱۵۰۰ ۱۸۰L ۲۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ 
  ۲۸  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v  ۰٫۵۵  ۰٫۷۵  ۳۰۰۰ ۷۱ ۹٫۳۰۰٫۰۰۰
  ۲۹  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v  ۰٫۷۵  ۱  ۳۰۰۰ ۸۰ ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ 
  ۳۰   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v  ۱٫۱  ۱٫۵  ۳۰۰۰ ۸۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ 
  ۳۱   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v  ۱٫۵ ۲ ۳۰۰۰ ۹۰S ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ 
  ۳۲  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۲٫۲  ۳  ۳۰۰۰ ۹۰L  ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰
  ۳۳   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۳  ۴  ۳۰۰۰ ۱۰۰  ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰
  ۳۴   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۴  ۵٫۵  ۳۰۰۰ ۱۱۲  ۲۸٫۸۲۰٫۰۰۰ 
  ۳۵   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۵٫۵  ۷٫۵  ۳۰۰۰ ۱۱۲  ۳۱٫۱۹۰٫۰۰۰
  ۳۶   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۷٫۵  ۱۰  ۳۰۰۰ ۱۳۲S  ۵۰٫۵۵۰٫۰۰۰
  ۳۷   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۹٫۲  ۱۲٫۵  ۳۰۰۰ ۱۳۲M  ۵۶٫۴۷۰٫۰۰۰
  ۳۸   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۱۱  ۱۵  ۳۰۰۰ ۱۳۲M  ۵۹٫۸۲۰٫۰۰۰ 
  ۳۹   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۱۵  ۲۰  ۳۰۰۰ ۱۳۲M  ۶۰٫۵۵۰٫۰۰۰
  ۴۰   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۱۱  ۱۵  ۳۰۰۰ ۱۶۰M  ۱۱۸٫۸۸۰٫۰۰۰
  ۴۱   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۱۸٫۵  ۲۵  ۳۰۰۰ ۱۶۰LA  ۱۴۶٫۷۳۰٫۰۰۰
  ۴۲   ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۲۲  ۳۰  ۳۰۰۰ ۱۶۰L  ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۴۲  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۳۰ ۴۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰M ۲۲۶٫۶۲۰٫۰۰۰
  ۴۴  ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v ۳۷ ۵۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰M ۲۴۸٫۹۸۰٫۰۰۰

  .

  .

  • تمامی این محصولات بصورت پایه دار B3 می باشند.

  اطلاعات بیشتر

  مدل

  موتور صنعتی پایه دار

  برند

  cima

  کشور سازنده

  ایتالیا

  گارانتی

  یک سال

  نقد و بررسی‌ها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتور cima پایه دار”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *