آشنایی با دوره کارآموزی و شرایط جذب کارآموز در شرکت واپایش

کارآموز رایگان برق | کارآموز مهندسی برق

شرکت فنی مهندسی واپایش تمایل به جذب کارآموز با هدف ایجاد شرایط مناسب برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های برق ، کنترل و الکترونیک جهت سپری نمودن دوره کارآموزی به شکل مفید و با هدف کسب مهارت در دوره های مورد نیاز حوزه اتوماسیون صنعتی و انرژی خورشیدی ، ۳ سبک متفاوت به شرح زیر ارائه داده است که علاقه مندان می توانند به عنوان کارآموز در صورت تمایل یکی از آنها را انتخاب کنند.

از یه جایی باید شروع کرد

    

طرح سوم  

کسب دانش در کارآموزی

در این طرح کارآموز در ۲ دوره آموزشی شرکت واپایش شرکت می کند. این طرح به دانشجویان و فارغ التحصیلانی پیشنهاد می شود که زمان کافی و مناسب جهت گذراندن دوره کارآموزی به صورت کامل را ندارند.و قصد دارند تا با یادگیری مباحث فنی یک گام به بازار کار نزدیک تر شوند.لازم به ذکر است هزینه مربوط به دوره های آموزشی مطابق با دوره های عادی مرکز آموزش محاسبه می گردد.

طرح دوم

کسب مهارت در کارآموزی (رایگان)

در این طرح کارآموز در طول ۲ الی ۴ ماه به مدت ۳۰۰ ساعت در زمینه های مورد نیاز شرکت واپایش فعالیت می کند و ضمن کسب مهارت ، در ۲ دوره آموزشی شرکت واپایش به صورت رایگان شرکت می نماید. این طرح به دانشجویان و فارغ التحصیلانی پیشنهاد می شود که دارای حداقل مهارت های فنی اولیه در رشته خود نیستند و قصد دارند تا با کسب مهارت زمینه ورود خود به بازار کار را مهیا کنند.

طرح اول   

کسب تجربه در کارآموزی (رایگان)

در این طرح کارآموز در طول ۴ ماه به مدت ۶۰۰ ساعت در زمینه های مورد نیاز شرکت واپایش فعالیت می کند و ضمن کسب تجربه ، در دوره های شرکت واپایش به صورت رایگان شرکت می نماید. این طرح به دانشجویان و فارغ التحصیلانی پیشنهاد می شود که دارای مهارت های فنی اولیه به میزان مطلوب هستند و قصد دارند تا با کسب تجربه عملی در شرایط واقعی کار، آماده ورود به بازار کار شوند.

در صورت تمایل جهت شرکت در دوره کارآموزی تماس بگیرید.