برگزاری دوره های شرکت در آموزشگاه فرهیختگان

همکاری با آموزشگاه فرهیختگان جهت برگزاری دوره های فنی شرکت در این آموزشگاه

a

کسانی که دانشجوی صدرا نیستند و تمایل به شرکت در این کارگاه را دارند با شماره های زیر تماس بگیرند

۰۹۱۲۴۵۴۹۶۳۷         برازنده

۰۹۱۲۷۰۴۲۸۲۶    درویشوند

 

برگزاری دوره آموزشی رله هوشمند LOGO

برگزاری دوره آموزشی رله هوشمند LOGO + ( مدارات فرمان و دیجیتال ) در دانشگاه صدرا با تخفیف دانشجویی

2

کسانی که دانشجوی صدرا نیستند و تمایل به شرکت در این دوره را دارند با شماره های زیر تماس بگیرند

۰۹۱۲۴۵۴۹۶۳۷         برازنده

۰۹۱۲۷۰۴۲۸۲۶    درویشوند

برگزاری کارگاه آشنایی مقدماتی با اتوماسیون صنعتی

برگزاری کارگاه آموزشی نیم روزه آشنایی مقدماتی با اتوماسیون صنعتی

hamayesh

 

کسانی که دانشجوی صدرا نیستند و تمایل به شرکت در این کارگاه را دارند با شماره های زیر تماس بگیرند

۰۹۱۲۴۵۴۹۶۳۷         برازنده

۰۹۱۲۷۰۴۲۸۲۶    درویشوند