کارمندان مایکروسافت در سال ۲۰۲۰ چقدر حقوق گرفتند؟

نظرسنجی جدیدی که بین چندصد نفر از کارمندان مایکروسافت انجام شده است به حقوق دریافتی توسط آن‌ها اشاره می‌کند. این نظرسنجی نشان می‌دهد برخی افراد خطر طرد شدن از تیم‌های کاری را به‌دلیل جنسیت‌شان حس می‌کنند.
Source: zoomit